Kviečiame į koncertą „Tau brangi Mamyte”

Artėja viena gražiausių pavasario švenčių  – Motinos diena. Šios ypatingos dienos progagegužės mėn. 7d. 18.30 val. kviečiame į koncertą „Tau Brangi Mamyte“. Mišrus choras „Leliumai“ ir chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“, antros klasės ansamblis, paruošė melodingą … Skaityti daugiau…

3-čiojo Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys   Skaitinys iš Apaštalų darbų   Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo … Skaityti daugiau…

Atvelykio sekmadienio Šv. Rašto skaitniai

Pasirodymas po prisikelimo

Pirmasis skaitinys   Skaitinys iš Apaštalų darbų    Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra.  Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties … Skaityti daugiau…

Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys   Skaitinys iš Apaštalų darbų   Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas.  Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbtojo … Skaityti daugiau…

Velyknakčio Šv. Rašto skaitiniai

Velykos

Pirmasis skaitinys iš Senojo Testamento Pradžios knygos   Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų.  Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir … Skaityti daugiau…