Pamaldos vyksta Sekmadieniais 10 val.

Taip pat bažnytiniai patarnavimai gali būti teikiami ir kitu iš anksto suderintu laiku.

Su parapijos klebonu kun. Sauliumi Juozaičiu galima susisiekti telefonu +370 670 60054