Taip pat bažnytiniai patarnavimai gali būti teikiami ir kitu iš anksto suderintu laiku.

Su parapijos klebonu kun. Sauliumi Juozaičiu galima susisiekti telefonu +370 670 60054 

pamaldu tvarkarastis birzelio men