Pamaldos Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje vyksta kiekvieną sekmadienį, 10 val.

 

Taip pat bažnytiniai patarnavimai gali būti teikiami ir kitu iš anksto suderintu laiku.

Su parapijos klebonu kun. Sauliumi Juozaičiu galima susisiekti telefonu +370 670 60054