Atvelykio sekmadienio Šv. Rašto skaitniai

Pasirodymas po prisikelimo

Pirmasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalų darbų

 

 Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra.

 Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa.

 Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus  sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.

Tai Dievo Žodis

 

118 Psalmė

Tesako Izraelis:

„Jo ištikima meilė amžina“.

Tesako Aarono namai:

„Jo ištikima meilė amžina“.

Tesako visi, kurie pagarbiai VIEŠPATIES bijo:

„Jo ištikima meilė amžina“.

VIEŠPATIES dešinė išaukštinta!

VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!“

 Nemirsiu, bet gyvensiu

ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus.

 Nors VIEŠPATS iš tikrųjų mane plakė,

betgi mirčiai manęs neatidavė.

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Taip VIEŠPATIES padaryta, –

koks mums nuostabus reginys!

Ši diena yra VIEŠPATIES duota, –

linksminkimės ir džiūgaukime.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš Pirmojo Laiško Jonui

 

Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,

yra gimęs iš Dievo,

ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,

myli ir iš jo gimusįjį.

 Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,

kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome.

 Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti.

O jo įsakymai nėra sunkūs.

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,

ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Iš kur tikėjimas?

O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,

kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!

Tasai yra, kuris atėjo

per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį,

bet per vandenį ir kraują.

Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa.

Tai Dievo Žodis

 

Evangelija

 

Skaitnys iš Evangelijos pagal Joną

 

 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.  O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums!

Kaip mane siuntė Tėvas,

taip ir aš jus siunčiu“.

 Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė:

„Imkite Šventąją Dvasią.

 Kam atleisite nuodėmes,

tiems jos bus atleistos,

o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.  Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

 Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“  Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.  Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“!  Jėzus jam ir sako:

„Tu įtikėjai, nes pamatei.

Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Tai Viešpaties Žodis

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.