Apie Liuteronus

Liuteronų Bažnyčiai visame pasaulyje priklauso apie 70 milijonų, o Lietuvoje šiuo metu apie 20 tūkst. tikinčiųjų. Liuteronybė Lietuvoje pradėjo plisti 16 a. pradžioje, Europoje vykusios Reformacijos įkarštyje. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 10 31, kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai.
Valstybė Liuteronų bažnyčią įvardina tradicine religine bendruomene.

Turime 56 parapijas Lietuvoje bei keletą JAV, Kanadoje ir Vokietijoje. Jas aptarnauja 2 diakonai, 26 kunigai ir vyskupas Mindaugas Sabutis, reziduojantis Vilniuje.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia tikėjimo išpažinimo ir mokymo pagrindu laiko Šventąjį Raštą, o jį aiškindama, laikosi visuotinių krikščioniškųjų Apaštalų, Nikėjos ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų bei Liuteronų Bažnyčios išpažinimo raštų: Augsburgo tikėjimo išpažinimo, Augsburgo išpažinimo apologijos, Šmalkaldeno straipsnių, veikalo Apie popiežiaus valdžią ir primatą, dr. M.Liuterio Mažojo ir Didžiojo Katekizmų bei Santarvės formulės.

Mes save suvokiame ne kaip „naują“ (16 a.) bažnyčią, bet kaip Visuotinės regimosios ir neregimosios Bažnyčios dalį, turinčią nenutrūkstamą pradžią Kristuje.