Pirmojo Gavėnios Sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai (Audio)

Pirmojo Gavėnios Sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai (Audio)

Skaitinius skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius