Kauno katalikų arkivyskupijos strapsnis apie Ekumenines pamaldas mūsų bažnyčioje (2019 01 24)

Ekumeninės pamaldos pas brolius liuteronus Kaune (2019 01 24)


Nuotraukos – Silvijos KNEZEKYTĖS

Švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę kasmet į Ekumenines pamaldas Kaune kartu susirenkančios krikščioniškos bendruomenės ir jų vadovai sausio 24-osios vakarą gausiai atvyko pas brolius liuteronus į jų Švč. Trejybės bažnyčią.

Pamaldoms vadovavo evangelikų liuteronų parapijos klebonas kunigas Saulius Juozaitis. Dalyvavo Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas, Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, Evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius bei katalikų kunigai – Kęstutis Rugevičius, Andrius Končius ir Ramūnas Norkus. Patarnavo ortodoksų diakonas Konstantinas Pankrašovas bei liuteronų diakonas Arūnas Žydaitis. Giedojimui vadovavo ortodoksų ir liuteronų bendruomenių nariai.

„Jau daugiau kaip šimtą metų pasaulyje meldžiamės tokia ekumenine malda, tad, nežiūrint susiskaldymų, Šventoji Dvasia veikia!“ – tvirtai sakė savo homilijoje kun. Kęstutis Rugevičius. Jis pabrėžė, kaip džiugu stoti Viešpaties akivaizdoje į bendrą maldą su broliais ir seserimis krikščionimis, apdovanotais gausybe Dvasios dovanų: melstis, giedoti, vadovauti ir kitomis. Savo dovanomis esame pašaukti liudyti Kristų pasauliui, nešti jam Kristaus šviesą. Šiandienos gyvenime, kurio ritmas ypač greitas, pasaulyje, kuriame yra daug triukšmo ir pasimetimo, krikščionių liudijimas, pasak kun. Kęstučio, privalo vykti tiesos, teisingumo kryptimi.

Kaip tik teisingumą, kurio įmanoma siekti tik puoselėjant vienybę Kristuje, ir pabrėžia Indonezijos krikščionys. Jie, tesudarantys tik 10 proc. savo šalies gyventojų, parengė šiemetinės pasaulinės Ekumeninės maldos medžiagą, parinko Pakartoto Įstatymo žodžius: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 20) ir įpareigojo ryžtis konkrečiais žingsniais siekti teisingumo, gailestingumo, vienybės.

Tad minėtose Ekumeninėse pamaldose liuteronų bažnyčioje Kaune po Gailesčio akto ir Dievo žodžio skelbimo jų dalyviai buvo pakviesti užrašyti savo asmeniškus įsipareigojimus, kurie paskui buvo atnešti prie kryžiaus kaip atnašos.

 Mus vienija Kristaus kryžius – aukščiausiasis Dievo teisingumas; turime pagaliau priimti tiesą, jog mes patys buvo verti nukryžiavimo, o nukryžiuotas buvo kitas – Jėzus; tik tuštuma ir nepasitenkinimas apima žmogų, kuriantį civilizacijos aukštumas be Dievo; visos krikščioniškos Bažnyčios turi savo būdus, kaip gręžti žmones į Dievo šviesą, gyvenimą Jo Dvasioje; šis ekumeninis susirinkimas įpareigojantis, o bendrystei su Dievu ir kitais labiausiai reikia meilės ir ištvermingos maldos – šiomis mintimis pasidalijo bendruomenių vadovai dvasininkai.

Visuotiniuose maldavimuose susirinkusieji meldė Viešpatį dovanoti savo meilę, savo teisingumą ir savo taiką. Pamaldos baigtos palaiminimu, kad krikščionys drąsiai, nuolankiai ir ištvermingai darbuotųsi dėl regimesnės Kristaus Bažnyčios vienybės.

Pamaldų dalyvių aukos tą vakarą buvo skirtos Biblijos draugijos veiklai paremti. Po pamaldų broliai liuteronai pakvietė į agapę. Evangelikų liuteronų parapija Kaune šiemet mini Švč. Trejybės bažnyčios susigrąžinimo po sovietinių represijų 30-metį. 1989-aisiais, praėjus 36 metams po uždarymo, jie atgavo minėtą šventovę Kaune.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Šaltinis: https://kaunoarkivyskupija.lt/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.