Antrojo Gavėnios sekmadienio skaitiniai iš Šventojo Rašto

Atsimainymas

Skaitinius skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius parapijietis Lukas Gedvila