2018-01-06 mūsų parapijoje vyko Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios NAUJŲJŲ 2018 VIEŠPATIES METŲ PAMALDOS

Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.
(Apr 21, 6b)

2018 m. sausio 6 dieną Kauno į evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčią atvyko tikintieji iš įvairių Lietuvos parapijų. Pamaldos, skirtos Naujiesiems Viešpaties metams paminėti, kasmet organizuojamos vis kitoje Lietuvos evangelikų liuteronų parapijoje, šiais metais kun. Sauliaus Juozaičio kvietimu organizuotos Kaune.
Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Trijų karalių šventės – tas metų slenkstis, prie kurio visada sustojama ir apmąstoma, kas jau nuveikta, o ką dar reikia ir galima nuveikti. Ne išimtis ir šios pamaldos, į kurias atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai: Mindaugas Dikšaitis, Ričardas Dokšas, Mindaugas Kairys, Vaidas Klesevičius, Arvydas Malinauskas, Reinholdas Moras, Romas Pukys, Darius Petkūnas, Karolis Skausmenis, Remigijus Šemeklis, Edikas Šulcas, Mindaugas Žilinskis, diak. Arūnas Žydaitis, praktikantas Neilas Čijunskas.
Šventinį pamokslą vyskupas M. Sabutis pradėjo cituodamas I. Krylovo pasakėčią „Gulbė, lydeka ir vėžys“, pabrėždamas vieną svarbiausių, jo manymu, siekių – 2018-aisiais visiems būti vieningiems, siekti bendrų tikslų, dirbti žmonių ir Lietuvos labui. Minint Nepriklausomybės 100-metį, jis išreiškė viltį, kad šis šimtmetis tikrai ne paskutinis – dar ne vieną minės ateinančios kartos.
Po pamokslo su giesme „Viešpatie, tau arčiau, tik pas Tave“ maldoje buvo prisimintas prieš dešimt metų Dievo amžinybėn pašauktas buvęs Biržų, Alkiškių ir Žeimelio parapijų kunigas Erikas Laiconas.
Pamaldas giesmėmis puošė parapijos choras, Ieva Paliokaitė ir vargoninkė Ana Trajkovska.
Kunigas Saulius Juozaitis, dėkodamas vyskupui ir visiems atvykusiems kunigams, įteikė atminimo žvakeles, linkėdamas palaimintų Viešpaties metų.

Po pamaldų parapijiečiai svečius pakvietė prie šventinio stalo pasidalinti tarnystės džiaugsmais ir rūpesčiais, o kunigas M. Dikšaitis pristatė jo išverstą į lietuvių kalbą Marshall D. Johnson, Martyno Liuterio raštų ir pamokslų ištraukų knygą „Kasdien Tave garbinsiu“.

Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros, / Tavęs jau laukia širdys tikinčios.
Pagalba mums esi ir drąsa, / Tu apšvieti mus savąja šviesa.
Ateik, ateik, džiaugsmingai laukiame / Ir giedame linksmai: Aleliuja!

Kauno parapijos diak. A. Žydaitis

Nuotraukos: Luko Gedvilos, Rimgaudo Janusevičiaus

Vaizdo operatorius: Rimgaudas Janusevičius

2018.01.06 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Naujųjų metų pamaldos from Kauno Ev. Liuteronų Bažnyčia on Vimeo.