Verbų sekmadieniui skirti Šventojo Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė

Verbu sekmadienis

 

Skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius Lukas Gedvila