Velykų Sekmadieniui skirti Šventojo Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė

SJ

„Velykų Sekmadieniui skirti Šventojo Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė”.