Velykų Sekmadieniui skirti Šventojo Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė (Audio)

Velykos

 

Skaito parapiejiečiai Ieva Paliokaitė ir aktorius Stanislovas Nacius

Gieda Ieva Paliokaitė

Garso režisierius Lukas Gedvila