Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė

SJ

„Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė”.