Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė

Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė

Kviečiame pasiklausyti Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitinių, giesmės ir psalmės

Skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius Lukas Gedvila