1 Gavėnios Šventojo Rašto skaitiniai_1

SJ

Pirmojo Gavėnios Sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai (Audio)