Penktojo Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė

SJ

„Penktojo Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė“.