Penktojo Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė

 

Skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius Lukas Gedvila