Penktojo Gavėnios sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė

SJ

„Penktojo Gavėnios sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė”.