Penktojo Gavėnios sekmadienio giesmė, skaitiniai ir psalmė (Audio)

Skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius Lukas Gedvila