1. Per Krikštą žmonės priimami į Jėzaus Kristaus dvasinę bendrystę (κοινωνία). Asmenys, pakrikštyti kitų krikščioniškų konfesijų Bažnyčiose, gali tapti evangelikų liuteronų parapijos nariais po katechizacijos.
2. Parapijos nariais laikomi konfirmuoti asmenys, kurie dalyvauja pamaldose ir kiek galima dažniau priima Šventąją Vakarienę bei moka priklausomumo parapijai įnašą. Balsavimo teisę turi tik pilnamečiai parapijos nariai.
3. Parapijiečio pareigos: krikščioniškai gyventi, lankyti pamaldas, kiek galima dažniau priimti Viešpaties Malonės dovaną – Šventąją Vakarienę, aukomis bei asmenišku darbu remti parapijos veiklą, kasmet mokėti narystės įnašą, kurio dydį nustato parapijos visuotinis susirinkimas, mokėti Sinodo nustatytą įnašą į LELB struktūrinį fondą.