Ketvirtojo Gavėnios sekmadienios giesmė, skaitiniai ir psalmė

SJ

„Ketvirtojo Gavėnios sekmadienios giesmė, skaitiniai ir psalmė”.