IV Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė

Ketvirtasis velyku sekmadienis

 

Skaito parapijietis aktorius Stanislovas Nacius

Garso režisierius Lukas Gedvila