Šv. Liucijos diena Kauno Ev. Liuteronų bažnyčioje

SJ