Lietuvos vėliavos dienos bei kun. Kristijono Donelaičio 310-ųjų gimimo metinių minėjimas

SJ