2018 01 22 d. įvyko pamaldos už krikščionių vienybę

SJ