Didžiąjam Penktadieniui skirti Šventojo Rašto skaitiniai, psalmė ir giesmė (Audio)

Didysis Penktadienis

 

Skaito parapijiečiai Ieva Paliokaitė, aktorius Stanislovas Nacius

Psalmę ir giesmę gieda Ieva Paliokaitė

Garso režisierius Lukas Gedvila