4-ojo Gavėnios sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys Skaitinys iš Senojo testamento Antrosios Kronikų Knygos Panašiai visi Judo didžiūnai, kunigai ir žmonės darė vis daugiau nusižengimų, sekdami bjauriaisiais tautų papročais. Jie subjaurojo VIEŠPATIES Namus, kuriuos jis buvo pašventinęs Jeruzalėje. VIEŠPATS, jų … Skaityti daugiau…