„Apskrito stalo“ diskusija „Refleksija apie mirtį Didžiojo Penktadienio vakarą“ (Video)

2022 m. balandžio 15 d.  Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės  bažnyčioje   vyko „Apskrito-stalo“ diskusija „Refleksijos apie mirtį Didžiojo Penktadienio vakarą“, kurią organizavo  Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba. 

Diskusijos prelegentai buvo Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Saulius Juozaitis, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius teol. lic. kun. Kęstutis Rugevičius, Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios klebonas kun. Valdas Paura OCD, ats. plk. Jonas Marcinkus, LSMU  doc. dr. Eimantas Peičius, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės vadovas Sigitas Šamborskis, tremtinys buvęs Kauno raj. meras,  Valentinas Senovaitis, KU dėstytojas dr. Andrius Segalovičius, Kauno evangelikų reformatorių kun. Jonas Žiauka  ir kiti.

Kauno ukrainiečių bendrijos atstovas Volodymyr Kulik ir karo pabėgėlė iš Ukrainos Svitlana Vološina perdavė sveikinimus nuo kovojančios Ukrainos.  

Diskusijos moderatorius – dr. Raimundas Kaminskas. Renginio metu smuikininkė Ilona Klusaitė diskusijos dalyviams pristatė savo meninę programą.