1 Advento sekmadienio Šv. Rašto skatiniai

Pirmasis Skaitinys

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

nes tu gi mūsų tėvas!

Nors Abraomas mūsų nepažintų

nei Izraelis nenorėtų nieko apie mus žinoti,

tu, VIEŠPATIE, mūsų tėvas, –

„Mūsų Atpirkėju“ esi pavadintas amžiams.

Kodėl gi, VIEŠPATIE, leidi nuo tavųjų kelių mums nuklysti,

užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti?

Sugrįžk dėlei savųjų tarnų,

dėl genčių – tavos nuosavybės.

Mūsų dalia tokia,

lyg tu nebūtum niekad mūsų valdovu buvęs,

tartum niekad mes tavuoju vardu nebūtume vadinęsi.

O, kad perplėštum dangus ir nužengtum, –

kalnai prieš tave sudrebėtų!

 

Tai Dievo žodis.

 

80 Psalmė

Klausykis, Izraelio Ganytojau,

kuris vedi Juozapą lyg kaimenę!

Tu, kuris sėdi soste ant kerubų, apsireikšk

Efraimo, Benjamino ir Manaso giminėms!

Parodyk savo galybę,

ateik mūsų gelbėti!

Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve!

Pažvelk į mus iš dangaus ir pasižiūrėk,

rūpinkis tuo vynmedžiu.

Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino,

jauną kamieną, kurį sau stiprų išauginai.

Suteik pagalbą savo dešinės vyrui –

žmogaus sūnui, kurį sau stiprų išauginai!

Tada mes daugiau nebesitrauksime nuo tavęs;

laikyk mus gyvus, kad šlovintume tavo vardą!

Antrasis skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško korintiečiams.

 

Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visa kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu – ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos.

Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų

 

„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Tai Viešpaties žodis.