Kūčių Pamaldų akimirkos Šv. Trejybės bažnyčioje (Fotogalerija)